Government of Nepal Department of Electricity Development Government of Nepal
 
 
 
blank
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Notices

१००० किलोवाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको क्षमता निर्धारण सम्बन्धी सूचना

एक हजार किलोवाट (Kw) भन्दा कम क्षमताको जलविद्युत आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गर्नका लागि प्रतिशत एक्सिडेन्स फ्लो निर्धारण गरी जलविद्युत आयोजनाको क्षमता निर्धारण प्रक्रियामा एकरुपता ल्याउन ऊर्जा मन्त्रालयले ८० प्रतिशत एक्सिडेन्स फ्लो (Q80) लाई आधार लिने निर्णय गरेकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 
 
Copyright Department of Electricity Development. Powered by: Weboo Art